Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:28 02/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 47 năm 2014, từ 17/11/2014 đến 23/11/2014 )

- Chào cờ đầu tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Chuẩn bị đồ dùng cho GV mượn

- Chuẩn bị hồ sơ kiểm định chất lượng

- Theo dõi vệ sinh môi trường

- Lên kế hoạch khám sức khỏe đầu năm

- Dự lễ 20/11 tại nhà văn hóa xã

- Phục vụ bạn đọc

- Nghe thời sự quý IV tại nhà văn hóa xã

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác