Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 16 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:28 02/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 47 năm 2014, từ 17/11/2014 đến 23/11/2014 )

- Chào cờ đầu tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Chuẩn bị đồ dùng cho GV mượn

- Chuẩn bị hồ sơ kiểm định chất lượng

- Theo dõi vệ sinh môi trường

- Lên kế hoạch khám sức khỏe đầu năm

- Dự lễ 20/11 tại nhà văn hóa xã

- Phục vụ bạn đọc

- Nghe thời sự quý IV tại nhà văn hóa xã

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác