Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:25 16/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 51 năm 2019, từ 16/12/2019 đến 22/12/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 18 TỔ VĂN PHÒNG

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Các bộ phận lên kế hoạch kịp thời

- Phục vụ bạn đọc

- Rà soát giáo viên và học sinh mượn sách .

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Tham gia trang hoàng hoạt động 22/12

- Nộp hồ sơ sáng tạo KHKT tại phòng GD.

- Cập nhật hồ sơ thiết bị.

- Sắp xếp hồ sơ công văn 2019.

- Sắp xếp hồ sơ học bạ.

- Chuyển tiền TD ngoài trời.

- Chuyển tiền sữa chửa ,nước.

- Điều chionhr mức đóng BHXH.

- Phân công quản lý lao động

- Làm bảo hiểm y tế học sinh.

Các tin khác