Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:25 16/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 51 năm 2019, từ 16/12/2019 đến 22/12/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 18 TỔ VĂN PHÒNG

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Các bộ phận lên kế hoạch kịp thời

- Phục vụ bạn đọc

- Rà soát giáo viên và học sinh mượn sách .

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Tham gia trang hoàng hoạt động 22/12

- Nộp hồ sơ sáng tạo KHKT tại phòng GD.

- Cập nhật hồ sơ thiết bị.

- Sắp xếp hồ sơ công văn 2019.

- Sắp xếp hồ sơ học bạ.

- Chuyển tiền TD ngoài trời.

- Chuyển tiền sữa chửa ,nước.

- Điều chionhr mức đóng BHXH.

- Phân công quản lý lao động

- Làm bảo hiểm y tế học sinh.

Các tin khác