Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 24 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:26 19/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 41 năm 2013, từ 07/10/2013 đến 13/10/2013 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Thư viện: Phục vụ bạn đọc.

                Đối chiếu chứng từ với kế toán quý 3

- Kế toán: Đối cjieeus và chuyển lương tháng10

- Thiết bị: Sắp xếp đồ dùng dạy học các phòng bộ môn

- Văn thư:

Các tin khác