Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:26 19/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 41 năm 2013, từ 07/10/2013 đến 13/10/2013 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Thư viện: Phục vụ bạn đọc.

                Đối chiếu chứng từ với kế toán quý 3

- Kế toán: Đối cjieeus và chuyển lương tháng10

- Thiết bị: Sắp xếp đồ dùng dạy học các phòng bộ môn

- Văn thư:

Các tin khác