Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 28 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:24 19/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 39 năm 2013, từ 23/09/2013 đến 29/09/2013 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Làm dấu công đoàn

- phục vụ bạn đọc

- Đại hội chi đoàn

- Hoàn tạm ứng

- Cập nhật sổ mượn

- Làm phổ cập

- Theo dõi vệ sinh

Các tin khác