Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:31 02/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 48 năm 2014, từ 24/11/2014 đến 30/11/2014 )

- Chào cờ đầu tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Chuẩn bị đồ dùng cho GV mượn

- Chuẩn bị hồ sơ kiểm định chất lượng

- Theo dõi vệ sinh môi trường

- Lên kế hoạch khám sức khỏe đầu năm

- Phục vụ bạn đọc

- Chuyển tiền nước , điện thoại, điện

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác