Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 14 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:46 31/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 14 năm 2014, từ 31/03/2014 đến 06/04/2014 )
Kế hoạch tổ văn phòng

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Sắp xếp các phòng bộ môn

-  Chuẩn bị báo cáo tháng 3 và kế hoạch tháng 4

- Rà soát lại sổ tay đội viên

- Trang trí các phòng học

- Quyết toán kinh phí hội trại

- Thông báo nộp hồ sơ cán bộ

- Sắp xếp lại học bạ lớp 9

- Kiểm tra vệ sinh môi trường

 

Các tin khác