Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:46 31/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 14 năm 2014, từ 31/03/2014 đến 06/04/2014 )
Kế hoạch tổ văn phòng

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Sắp xếp các phòng bộ môn

-  Chuẩn bị báo cáo tháng 3 và kế hoạch tháng 4

- Rà soát lại sổ tay đội viên

- Trang trí các phòng học

- Quyết toán kinh phí hội trại

- Thông báo nộp hồ sơ cán bộ

- Sắp xếp lại học bạ lớp 9

- Kiểm tra vệ sinh môi trường

 

Các tin khác