Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:11 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2015, từ 21/12/2015 đến 27/12/2015 )

- Các bộ phận tiến hành kiểm kê cuối năm.

- Chuẩn bị mẫu báo cáo kết quả điểm thi cho giáo viên.

- Làm dự toán và quyết toán ngân sách năm 2015.

- xây dựng, trienr khai  kế hoạch tuyên tuyên phòng bệnh HIV. SKSS

- Đôn đóc nhắc nhở học sinh nộp các khoản thu

Các tin khác