Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:11 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2015, từ 21/12/2015 đến 27/12/2015 )

- Các bộ phận tiến hành kiểm kê cuối năm.

- Chuẩn bị mẫu báo cáo kết quả điểm thi cho giáo viên.

- Làm dự toán và quyết toán ngân sách năm 2015.

- xây dựng, trienr khai  kế hoạch tuyên tuyên phòng bệnh HIV. SKSS

- Đôn đóc nhắc nhở học sinh nộp các khoản thu

Các tin khác