Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 13:21 26/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 48 năm 2013, từ 25/11/2013 đến 01/12/2013 )
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Chuyển tiền điện, nước, điện thoại....

- Kiểm tra phòng máy chuẩn bị thi IOE cấp trường

- Kiểm tra hồ sơ cán bộ

- Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh toàn trường

Các tin khác