Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:00 18/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 49 năm 2017, từ 04/12/2017 đến 10/12/2017 )
KẾ HOẠCH TUẦN 16 TỔ VĂN PHÒNG

Họp giao ban tổ văn phòng

- Chuẩn bị THDH cho giáovieen

- Nhận hồ sơ phổ cập tại Sở giáo dục.

- Lập danh mục  bỏ sung TBDH năm 2017- 2018

- Làm mã gáy sách

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- In danh sách học sinh chưa nộp các khoản thông báo đề GVCN và học sinh

- Lập danh muc mua bổ sung sách tham khảo.

- Phát tiền baorhieemr Y tế 2 tháng cho học sinh bãi ngang.

- Phân công, quản lý lao động.

- Nhập phần mềm bảo hiểm.

Các tin khác