Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:00 18/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 49 năm 2017, từ 04/12/2017 đến 10/12/2017 )
KẾ HOẠCH TUẦN 16 TỔ VĂN PHÒNG

Họp giao ban tổ văn phòng

- Chuẩn bị THDH cho giáovieen

- Nhận hồ sơ phổ cập tại Sở giáo dục.

- Lập danh mục  bỏ sung TBDH năm 2017- 2018

- Làm mã gáy sách

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- In danh sách học sinh chưa nộp các khoản thông báo đề GVCN và học sinh

- Lập danh muc mua bổ sung sách tham khảo.

- Phát tiền baorhieemr Y tế 2 tháng cho học sinh bãi ngang.

- Phân công, quản lý lao động.

- Nhập phần mềm bảo hiểm.

Các tin khác