Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:19 29/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 1 năm 2018, từ 01/01/2018 đến 07/01/2018 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 20

- Họp tổ văn phòng- Họp hội đồng

- Nghỉ tết dương lịch.

- Phục vụ thi học kỳ 1

- Tổng hợp và in báo cáo kiểm kê.

- Nhập sách mới 

- Vệ sinh các tủ sách chuẩn bị cho GV mượn HKII

- Đi kho bạc nộp và rút tiền

- Phân công quản lý lao động

 

Các tin khác