Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 22 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:42 14/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2019, từ 14/10/2019 đến 20/10/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng, Hội ý với BGH đầu tuần.

- Cập nhật phần mề CSDL nghành,

- In biễu mẫu BDTX cá nhân phát về cho giáo viên.

- Kiểm tra phiếu điều tra phổ cập

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Kiểm tra máy phòng bộ môn Vật Lý, tiếng anh

- Làm vệ sính TBDH phòng thiết bị

- Phục vụ bạn đoc, 

- Làm báo cao tuần lễ học tập suốt đời.

- Hoàn chỉnh hồ sơ thư viện chuẩn nộp PGD.

- Cập nhật GV và học sinh mượn trả sách trên cổng thông tin.

- Chuyển tiện điện, 20/ 10 cho giáo viên nữ.

- Làm báo cáo cáo cân đối ngân sách quý 3 noopk phòng tài chính.

- Phân công, quản lý lao động, 

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp đầu buổi học.

- Làm sổ theo dõi sức khoẻ học sinh khối 6

Các tin khác