Dạy tức là học hai lần''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:42 14/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2019, từ 14/10/2019 đến 20/10/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng, Hội ý với BGH đầu tuần.

- Cập nhật phần mề CSDL nghành,

- In biễu mẫu BDTX cá nhân phát về cho giáo viên.

- Kiểm tra phiếu điều tra phổ cập

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Kiểm tra máy phòng bộ môn Vật Lý, tiếng anh

- Làm vệ sính TBDH phòng thiết bị

- Phục vụ bạn đoc, 

- Làm báo cao tuần lễ học tập suốt đời.

- Hoàn chỉnh hồ sơ thư viện chuẩn nộp PGD.

- Cập nhật GV và học sinh mượn trả sách trên cổng thông tin.

- Chuyển tiện điện, 20/ 10 cho giáo viên nữ.

- Làm báo cáo cáo cân đối ngân sách quý 3 noopk phòng tài chính.

- Phân công, quản lý lao động, 

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp đầu buổi học.

- Làm sổ theo dõi sức khoẻ học sinh khối 6

Các tin khác