Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:12 23/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2015, từ 23/11/2015 đến 29/11/2015 )

1. Văn thư:

- Tiếp tục làm hồ sơ phổ cập chuẩn bi kiểm tra ngày (25/11/2015)

2. Thư viện:

- Tiếp tục cập nhật phần mềm thư viện

- Phân loiaj và dán mã gáy sách mới.

3. Thiết bị:

- Kiểm tra máy, chuẩn bị TBDH cho giáo viên dạy sinh hoạt chuyên môn cụm tạu trường (26/11/2015)

- Tếp tục đóng nẹp tranh ảnh và sắp xếp lên giá.

4: Kế toán:

- làm và nộp danh sách cấp bù học phí cho học sinh.

- làm báo cáo tăng giảm mức đóng bảo hiểm cho giáo viên do thây đổi tổ chuyên môn.

- Chuyển tiền điện, điện thoại.

5. Y tế

- Làm báo cáo tháng 11 nộp PGD.

- Triển khai kế hoạch tuyên truyền bệnh HIV.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp.

Các tin khác