Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:44 02/12/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 49 năm 2020, từ 30/11/2020 đến 06/12/2020 )

1.Kế toán

- Họp xét nâng lương đợt 2/2020

-  Làm đối chiếu TGKB tháng 11

- Làm, đối chiếu KP NSNN cấp 11 tháng

- Họp HDDSP tháng 12.

2. Thư viện:

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật giáo viên mượn trả trên cổng thông tin thư viện

- Họp hội đồng sư phạm

- Họp đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm

- Vệ sinh phòng làm việc

- Lập danh sách học sinh nộp các khoản đầu năm đợt 1

- Phục vụ bạn đọc

3. Thiết bị:

- Họp tổ văn phòng.

- Tổng hợp kế hoạch sử dụng thiết bị theo từng môn học, từng giáo viên tháng 11.

- Theo dõi mượn trả thiết bị.

- Họp hội đồng sư phạm.

- Họp đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Các tin khác