Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:39 26/08/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2019, từ 26/08/2019 đến 01/09/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 2.

1. Kế hoạch chung. 

-Họp giao ban tổ văn phòng - Hội ý với BGh đầu tuần.

- Chuẩn bị các điều kiện đổ tổ chức hội nghị PHHS đầu năm học 2019- 2020.

- Tham dự Hội nghị PHHS đầu năm  (29/8/2020).

- Các bộ phận chủ động cập nhật kế hoạch lên cổng thông tin kịp thời.

2. kế hoạc các bộ phận.

+ Văn thư: 

- Làm và phát sổ điểm các nhân, sổ điểm danh phụ, mẫu 1 PT.

- Cập nhật công văn đi đến, cổng thông tin,

- Làm các biên bản chuẩn bị Hội nghị PHHS.

+ Thiết bị.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Chuyển các máy về các phòng bộ môn.

- Kiểm tra bàn ghế mới được bổ sung .

- Họp liên tịch chuẩn bị lế khai giảng năm hoc mới (30/8.)

+ Kế toán.

- Họp với BGH, ban đại diện PHHS để quyết toán kinh phí năm 2018- 2019 và tham mưu các khoản thu năm học 2019-2020.

- Chuyển tiền kho bạc.

+ Thư viện.

- Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ thư viện.

- Cho giáo viên mượn sách đầu năm.

-Rà soát  các nguồn quỹ nộp PGD.

- Tham dự Hội nghị PHHS .

+ Y tế:

- Phân công , quản lý lao động

- Kiểm tra vệ sinh các lớp.

- Thu tiền BHYT học sinh đối với nhuwnbgx học sinh ngoại tuyến.

- Tham dự hội nghị PHHS đầu năm

Các tin khác