Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:39 26/08/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2019, từ 26/08/2019 đến 01/09/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 2.

1. Kế hoạch chung. 

-Họp giao ban tổ văn phòng - Hội ý với BGh đầu tuần.

- Chuẩn bị các điều kiện đổ tổ chức hội nghị PHHS đầu năm học 2019- 2020.

- Tham dự Hội nghị PHHS đầu năm  (29/8/2020).

- Các bộ phận chủ động cập nhật kế hoạch lên cổng thông tin kịp thời.

2. kế hoạc các bộ phận.

+ Văn thư: 

- Làm và phát sổ điểm các nhân, sổ điểm danh phụ, mẫu 1 PT.

- Cập nhật công văn đi đến, cổng thông tin,

- Làm các biên bản chuẩn bị Hội nghị PHHS.

+ Thiết bị.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Chuyển các máy về các phòng bộ môn.

- Kiểm tra bàn ghế mới được bổ sung .

- Họp liên tịch chuẩn bị lế khai giảng năm hoc mới (30/8.)

+ Kế toán.

- Họp với BGH, ban đại diện PHHS để quyết toán kinh phí năm 2018- 2019 và tham mưu các khoản thu năm học 2019-2020.

- Chuyển tiền kho bạc.

+ Thư viện.

- Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ thư viện.

- Cho giáo viên mượn sách đầu năm.

-Rà soát  các nguồn quỹ nộp PGD.

- Tham dự Hội nghị PHHS .

+ Y tế:

- Phân công , quản lý lao động

- Kiểm tra vệ sinh các lớp.

- Thu tiền BHYT học sinh đối với nhuwnbgx học sinh ngoại tuyến.

- Tham dự hội nghị PHHS đầu năm

Các tin khác