Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:58 04/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2019, từ 04/11/2019 đến 10/11/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 12

- Họp giao ban tổ văn phòng, Hội ý với BGh.

- Họp hội đồng sư phạm

- Tham gia hoạt động ngoại khóa biến đổi khí hậu.

- Bổ sung hồ sơ phổ cập nôp trung tâm hành chính công.

- Cập nhật công văn đi đến, cổng thông tin.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Kiểm tra máy va chuẩn bị TBDH cho giáo viên thi GV dạy giỏi cấp trường và tổ chức hoạt động ngoại khóa.

- Phục vụ bạn đoc

- Giới thiệu sách theo chủ đề 20/ 11

- Làm bảng lương và chuyển lương tháng 11.

- Làm dự toán

- Chuyển tiền điện, tham mưu cho BGH  kinh phí tổ chức hoạt động.

- Phân công , quản lý lao động, thăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp.

- Cân đo tính chỉ số BMI

- Nộp bảo hiểm tai nạn đợt 2 cho học sinh 

Các tin khác