Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:43 07/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2019, từ 07/10/2019 đến 13/10/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG - TUẦN 8 (Từ ngày 7 đến ngày 13/10/2019)

I. Kế hoạch chung

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Hội ý với BGH đầu tuần.

- Lên kế hoạch tổ.

- Điều tra phổ cập năm 2019.

- Các bộ phận cập nhật kế hoạch trên cổng thông tin .

II. Kế hoạch các bộ phận

1. Văn thư: 

- Phát và thu phiếu điều tra phổ cập.

- Cập nhật công văn đi - đến trên cổng thông tin.

2. Thiết bị:

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Kiểm tra máy các phòng bộ môn để giáo viên dạy thao giảng.

- Vệ sinh TBDH tại phòng thiết bị.

3. Kế toán:

- Tổng hợp danh sách hộ nghèo, cận nghèo nộp PGD.

- Làm  dự toán ngân sách bổ sung nộp Phòng tài chính.

- CHuyển tiền nước.

4. Thư viện:

- Làm hồ sơ thư viện chuẩn.

- Phục vụ bạn đọc.

- Cập nhật việc mượn trả sáh trên cổng thông tin.

5. Y tế:

- Phân công, quản lý lao động

- Làm sổ theo dõi sức khỏe học sinh khối 6.

- Tham gia tập huấn Y tế tại TT Y tế huyện ( 9/10/2019)

Các tin khác