Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 03:27 14/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2015, từ 14/09/2015 đến 20/09/2015 )
kế hoạch tổ văn phòng

1. Văn thư

- Báo cáo đầu năm trên cổng thông tin.

- Nhập phân công chuyên môn trên cổng thông tin.

- Nắm số lượng học sinh tháng 9.

2. Thư viện.

- Tiếp tục dán mã gáy sách

- Lập phiếu theo dõi bạn dọc tại chỗ.

- Thu các khoản đầu năm.

- Đối chiếu chứng từ với kế toán.

- Thanh toán tiền áo đồng phục.

3. Thiết bị.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Kiểm tra tình hình đăng ký sử dụng TBDH trên cổng thông tin.

- Sắp xép TBDH môn công nghệ.

- Lập danh mục mua bổ sung thiết bị dạy học.

4. Kế toán.

- Liên hệ BHXH huyenj cài đặt phần mèm bảo hiểm.

- Làm hồ sơ tạm ứng.

- Chuyển tieeenf dienj, tiên hồ sơ sổ sách đầu năm.

5. Y tế.

- Nhắc nhở học sinh đóng bảo hiểm.

- Thu tiền bảo hiểm tai nạn học sinh.

- Lên kế hoạch khám sức  khỏe cho học sinh đầu cấp.

 

Các tin khác