Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:43 29/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2018, từ 29/10/2018 đến 04/11/2018 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 11- NĂM 2018.

- Họp giao ban tổ văn phòng- Họi ý BGH đầu tuần.

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập nộp PGD.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên theo kế hoạch.

- Đem tivi phòng Vật lý đia sửa, lắp máy chiếu phòng Lap.

- Tiếp tục dán mã gáy sách, phục vụ bạn đọc.

- Tiếp tục thu các khoản, thanh toán ác khoản tiền xayy dựng và tổ chức ngoại khóa ATGT.

- Phân công , quản lý lao động

- Liên hệ trạm Y tế để khám sức cho học sinh khối 6.

- nộp hồ sơ thanh toán chế độ đi học cho giáo viên.

- Nộp cân đối kinh phí  quý III.

- làm dự toán chênh lệch lương năm 2018.

Các tin khác