Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:14 25/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2018, từ 24/09/2018 đến 30/09/2018 )
kế hoạch tuần 6- tổ văn phòng

- Họp giao ban tổ văn phòng- hội ý BGH.

- Họp BCH công đoàn chuẩn bị hội  nghị công đoàn./

- Hoàn thành hồ sơ hội nghị CBCC và hồ sơ đăng ký thị đua năm 2018- 2019 nộp PGD.

- Trả học bạ tiểu học cho học sinh khối 6.

- Chuẩn bị TBDH cho GV theo ké hoạch, cập nhật hồ sơ quản lý TBDH.

- Cập nhật danh mục TBDH hiện có lên cổng thông tin.

- Kết hợp với giáo viên Tiếng anh sắp xếp phòng lab.

- Phục vụ bạn đọc, cập nhật phần mềm thư viện.

- Tiếp tục thu các khoản.

- dán mã gáy sách.

- Hoàn thành hồ sơ kế toán chuẩn bị kiểm tra.

- Hoàn tạm ứng kho bạc..

- lập dự toán ngân sách năm 2019 nộp PGD.

- Phân công quản lý lao động

- Hoàn thiện hồ sơ y tế chuẩn bị kiểm tra.

- Lập kế hoạch tuyên truyền bệnh tay chân miệng.

-Tham dự hội nghị công đoaàn vào lúc 14h30 ngày 27/9/2018

Các tin khác