Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:14 25/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2018, từ 24/09/2018 đến 30/09/2018 )
kế hoạch tuần 6- tổ văn phòng

- Họp giao ban tổ văn phòng- hội ý BGH.

- Họp BCH công đoàn chuẩn bị hội  nghị công đoàn./

- Hoàn thành hồ sơ hội nghị CBCC và hồ sơ đăng ký thị đua năm 2018- 2019 nộp PGD.

- Trả học bạ tiểu học cho học sinh khối 6.

- Chuẩn bị TBDH cho GV theo ké hoạch, cập nhật hồ sơ quản lý TBDH.

- Cập nhật danh mục TBDH hiện có lên cổng thông tin.

- Kết hợp với giáo viên Tiếng anh sắp xếp phòng lab.

- Phục vụ bạn đọc, cập nhật phần mềm thư viện.

- Tiếp tục thu các khoản.

- dán mã gáy sách.

- Hoàn thành hồ sơ kế toán chuẩn bị kiểm tra.

- Hoàn tạm ứng kho bạc..

- lập dự toán ngân sách năm 2019 nộp PGD.

- Phân công quản lý lao động

- Hoàn thiện hồ sơ y tế chuẩn bị kiểm tra.

- Lập kế hoạch tuyên truyền bệnh tay chân miệng.

-Tham dự hội nghị công đoaàn vào lúc 14h30 ngày 27/9/2018

Các tin khác