Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:44 15/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2016, từ 26/12/2016 đến 01/01/2017 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 19.

- Họp giao ban tổ văn phòng,

- Phục vụ thi học kỳ 1.

- Kiểm kê vag làm báo cáo kiểm kê.

- Cậpnhật thi  học kỳ 1 vào cổng thông tin.

- Tổng hớp điểm thi các biểu mấu thi để báo cao cho BGH.

- Phân công , quản lý lao động.

Các tin khác