Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 20 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:44 15/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2016, từ 26/12/2016 đến 01/01/2017 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 19.

- Họp giao ban tổ văn phòng,

- Phục vụ thi học kỳ 1.

- Kiểm kê vag làm báo cáo kiểm kê.

- Cậpnhật thi  học kỳ 1 vào cổng thông tin.

- Tổng hớp điểm thi các biểu mấu thi để báo cao cho BGH.

- Phân công , quản lý lao động.

Các tin khác