Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:20 27/02/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 9 năm 2018, từ 26/02/2018 đến 04/03/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 9- HỌC KỲ 2.

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH đầu tuần.

- Phân công, quản lý lao động.

- Xây dựng kế hoạch để tiến hành cân đo, tính chỉ số IBM cho học sinh.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền dịch bệnh.

- Các bộ phận chủ động tự ra soát cập nhật hồ sơ kịp thời, đầy đủ.

- làm vệ sinh phòng hóa, phòng thiết bị.

- Yêu cầu giáo viên các tổ làm vệ sinh và sắp xếp bàn ghế các phòng bộ môn do tổ quản lý.

- Thanh toán các khoản trước và sau tết.

- Phục vụ bạn đọc.

- Họp hội đồng sư phạm vào lú 13h30 ngày thứ 5b (1/3/2018)

Các tin khác