Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:09 24/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 17 năm 2017, từ 24/04/2017 đến 30/04/2017 )

KÉ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG.

- Lập danh ách học sinh  tham gia  khảo sát  phàn  mềm PiSa.

- Nhắc giáo viên chủ nhiệm chỉnh sủa học bạ khối 9 kịp thời.

- Sắp xếp, làm vệ sinh  TBDH các phòng bộ môn.

- Nhận đề thi học kỳ 2 tại phòng GD.

- Tham gia DDHTDTT xã quảng thành.

- Chuẩn bị CSVC  để tổ chức thi học kỳ 2.

- In sổ đăng ký tổng quát.

- Tiêm văc xin uống ván cho học sinh nữ khối 9 đợt 2 ( ngày 24, 25/ 4/ 2017)

- Lên kế hoạch và quản lý lao động.

- Rút tạm ứng kho bạc.

- Liên hệ BHXH để  nhận BHYT bãi ngang cho giáo viên.

Các tin khác