Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:09 24/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 17 năm 2017, từ 24/04/2017 đến 30/04/2017 )

KÉ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG.

- Lập danh ách học sinh  tham gia  khảo sát  phàn  mềm PiSa.

- Nhắc giáo viên chủ nhiệm chỉnh sủa học bạ khối 9 kịp thời.

- Sắp xếp, làm vệ sinh  TBDH các phòng bộ môn.

- Nhận đề thi học kỳ 2 tại phòng GD.

- Tham gia DDHTDTT xã quảng thành.

- Chuẩn bị CSVC  để tổ chức thi học kỳ 2.

- In sổ đăng ký tổng quát.

- Tiêm văc xin uống ván cho học sinh nữ khối 9 đợt 2 ( ngày 24, 25/ 4/ 2017)

- Lên kế hoạch và quản lý lao động.

- Rút tạm ứng kho bạc.

- Liên hệ BHXH để  nhận BHYT bãi ngang cho giáo viên.

Các tin khác