Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 17:27 18/02/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 3 năm 2021, từ 18/01/2021 đến 24/01/2021 )

1. Kế toán:

Làm lại dự toán nộp PTC

Làm báo cáo chênh lệch lương nộp PTC

Làm báo cáo NĐ 43

2. Thư Viện:

 Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật mượn trả trên cổng thông tin thư viện

- Làm sổ theo dõi bạn đọc

- Vệ sinh các tủ sách và phòng làm việc

3. Văn Thư:

Họp giao ban tổ văn phòng

- Làm báo cáo đối tượng 4 nộp phòng GD

- Chuẩn bị biên bản họp phụ huynh phát giáo viên chủ nhiệm

- Tham gia họp phụ huynh

- cập nhật công văn đi đến

4. Thiết bị:

- Họp giao ban tổ văn phòng.

- Theo dõi mượn trả thiết bị.

- Sắp xếp vệ sinh thiết bị phòng dùng chung.

- Làm các việc BGH phân công.

5. Y tế: 

 Họp tổ văn phòng. Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Theo dõi tình hình sức khỏe.

- Lập kế hoạch tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Làm điều chỉnh thẻ BHYT học sinh 2021.

Các tin khác