Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:08 04/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2018, từ 26/11/2018 đến 02/12/2018 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 15

I. Nội dung

- Tiếp tục sắp xếp hồ sơ cán bộ

- Cập nhật công văn đi- đến.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Tổng hợp tình hình sử dụng tbdh của giáo viên tháng 11.

- Tiếp tục dán mã gáy sách

- Phục vụ bạn đọc.

- Nộp lại kinh phí cho phòng tài chính.

- Hoàn tạm ứng kho bạc

- Hoàn thành hồ sơ nâng lương 6 tháng cuối năm nộp PGD.

Các tin khác