Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 26 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:21 08/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 37 năm 2020, từ 07/09/2020 đến 13/09/2020 )

1.  Thư viện:

Phát sổ, hồ sơ đầu năm học

Lên kế hoạch công tác

2. Thiết bị:

Kiểm tra các phòng bộ môn

Kiểm tra máy tính phong tin và các phòng bộ môn

Kiểm tra đồ dùng dạy học

3. Y tế:

Theo dõi tình tình sức khỏe học sinh

Phân công, theo dõi lao động

Báo cáo số lượng học sinh, sô lượng HS có thẻ BHYT đối tượng khác báo BHXH

Lập hồ sơ y tê đầu năm

4. Kế toán:

Làm dự toán lương 2021 nộp PGD

Cập nhật phần mềm dự toán lương

Năm số lượng HS thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo

5. Văn thư:

Nắm số lượng học sinh đầu năm

Cập nhật công văn đi, đến

In biểu mẫu kế hoạch đầu năm phát cho GV

Làm sổ điểm danh phụ

Thu phiêu lý lịch của học sinh

Các tin khác