Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:46 23/08/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2016, từ 22/08/2016 đến 28/08/2016 )

- Nắm số lượng, báo cáo BGH, tiếp tục cập nhật hồ sơ phổ cập

- Các bộ phận chuẩn bị hồ sơ sổ sách đầy đủ

- Sắp xếp sách, TBDH tiến hành cho giáo viên mượn sử dụng.

- Làm vệ sinh các phòng bộ môn

- Phân công các lớpp lao động , vệ sinh trường lớp.

 

Các tin khác