Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:46 23/08/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2016, từ 22/08/2016 đến 28/08/2016 )

- Nắm số lượng, báo cáo BGH, tiếp tục cập nhật hồ sơ phổ cập

- Các bộ phận chuẩn bị hồ sơ sổ sách đầy đủ

- Sắp xếp sách, TBDH tiến hành cho giáo viên mượn sử dụng.

- Làm vệ sinh các phòng bộ môn

- Phân công các lớpp lao động , vệ sinh trường lớp.

 

Các tin khác