Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:36 15/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 50 năm 2016, từ 12/12/2016 đến 18/12/2016 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 17

-Phục vụ thi học kỳ 1( 2016-2017)

- Làm phách, cắt phách, đánh phách.

- Chuẩn bị giấy thi học kỳ 1.

- Lập danh sách, thông báo những học sinh chưa nộp các khoản.

- Kiểm tra máy, các ổ cắm điện để thi tiếng anh.

- Nhận đề thi học kỳ 11 tại PGD.

- Hoàn tạm ứng kho bạc, chuyển tiền mua phần mềm, sách, thiết bị.

- Phân công quản lý lao động 

Các tin khác