Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 26 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:36 15/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 50 năm 2016, từ 12/12/2016 đến 18/12/2016 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 17

-Phục vụ thi học kỳ 1( 2016-2017)

- Làm phách, cắt phách, đánh phách.

- Chuẩn bị giấy thi học kỳ 1.

- Lập danh sách, thông báo những học sinh chưa nộp các khoản.

- Kiểm tra máy, các ổ cắm điện để thi tiếng anh.

- Nhận đề thi học kỳ 11 tại PGD.

- Hoàn tạm ứng kho bạc, chuyển tiền mua phần mềm, sách, thiết bị.

- Phân công quản lý lao động 

Các tin khác