Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 12 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:10 03/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2016, từ 26/09/2016 đến 02/10/2016 )
KẾ HOẠCH TUÀN 6 - TỔ VĂN PHÒNG

- Cập nhật sổ đăng bộ, cho học sinh rút bằng TNTHCS.

- các bộ phận chuẩn bị hồ sơ bàn giao công tác hiệu trưởng nghỉ hưu.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Nộp cân đối kinh phí quý III cho phòng tài chính.

- Đối chiếu chứng từ với kế toán, tiếp tục thu các khoản đầu năm.

- Phân công lao động và kiểm tra vệ sinh môi trường.

Các tin khác