Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:10 03/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2016, từ 26/09/2016 đến 02/10/2016 )
KẾ HOẠCH TUÀN 6 - TỔ VĂN PHÒNG

- Cập nhật sổ đăng bộ, cho học sinh rút bằng TNTHCS.

- các bộ phận chuẩn bị hồ sơ bàn giao công tác hiệu trưởng nghỉ hưu.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Nộp cân đối kinh phí quý III cho phòng tài chính.

- Đối chiếu chứng từ với kế toán, tiếp tục thu các khoản đầu năm.

- Phân công lao động và kiểm tra vệ sinh môi trường.