Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 20 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 11:19 19/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 10 năm 2019, từ 04/03/2019 đến 10/03/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VAN PHÒNG TUẦN 10- HỌC KỲ 2

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý với BGH đầu tuần.

- Cập nhật công văn đi đến trên cổng thông tin.

- Kiểm tra và rà soát hồ sơ , ọc bạn khối 9.

- Chuẩn bị TBDH cho giao viên- Tham gia hoạt động 8/3 do công đoàn và nhà trường tổ chức.

- Tiếp túc hoàn chỉnh hồ sơ thư viện.

- Lập danh sách những học sinh chưa nộp các khoản thông báo đến giá viên chủ nhiệm và học sinh.

- Tổng hợp danh danh hộ nghèo.

- Làm báo cáo nộp phòng tài chính

- Làm bảng lương và chuyển lương tháng 3.

- Phân công quản lý lao động

Các tin khác