Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 11:19 19/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 10 năm 2019, từ 04/03/2019 đến 10/03/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VAN PHÒNG TUẦN 10- HỌC KỲ 2

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý với BGH đầu tuần.

- Cập nhật công văn đi đến trên cổng thông tin.

- Kiểm tra và rà soát hồ sơ , ọc bạn khối 9.

- Chuẩn bị TBDH cho giao viên- Tham gia hoạt động 8/3 do công đoàn và nhà trường tổ chức.

- Tiếp túc hoàn chỉnh hồ sơ thư viện.

- Lập danh sách những học sinh chưa nộp các khoản thông báo đến giá viên chủ nhiệm và học sinh.

- Tổng hợp danh danh hộ nghèo.

- Làm báo cáo nộp phòng tài chính

- Làm bảng lương và chuyển lương tháng 3.

- Phân công quản lý lao động

Các tin khác