Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 14 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:22 19/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 36 năm 2013, từ 02/09/2013 đến 08/09/2013 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Dự lễ khai giảng năm học mới

- Thau các khoản đầu năm

- Đối chiếu số liệu và chuyển lương tháng 9

- Chuẩn bị đồ dùng cho GV mượn

- Lên DS nhập điểm khảo sát các khối 7,8,9

- Lên kế hoạch làm lao động

Các tin khác