Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:22 19/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 36 năm 2013, từ 02/09/2013 đến 08/09/2013 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Dự lễ khai giảng năm học mới

- Thau các khoản đầu năm

- Đối chiếu số liệu và chuyển lương tháng 9

- Chuẩn bị đồ dùng cho GV mượn

- Lên DS nhập điểm khảo sát các khối 7,8,9

- Lên kế hoạch làm lao động

Các tin khác