Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:16 18/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 16 năm 2016, từ 18/04/2016 đến 24/04/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lập và nộp danh sách đăng ký nguyện vọng vào lớp 10, nắm số lượng báo cáo tháng 4

- Lập danh sách phòng thi, chuẩn bị giây thi, văn phòng phẩm để tổ chức thi học kỳ 2 

- các bộ phân tiếp tục khăc phục những tồng tại sau khi PGD kiểm tra.

- Đôn đốc thu các khoản đợt 3, cập nhật phần mềm thư viện.

- Nhắc nhở giáo viên trả TBDH kịp thời. Làm vệ sinh sắp xếp TBDH phòng thiết bị

- Đưa học sinh tham gia thi mua hát sân trường, dâng vũ tại TT Văn hóa huyện. theo dõi lao động.

- Kế toán tham gia xét nâng lương đợt 1 năm 2016.

 

Các tin khác