Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 18 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:20 19/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 34 năm 2013, từ 19/08/2013 đến 25/08/2013 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Thư viện;Phục vụ bạn đọc

               Chuẩn bị Hội nghị phụ huynh đầu năm

- Kế toán; Chuyển tiền sinh hoạt trong tháng

               Tập huấn kế toán

- Thiết bỊ;Kiểm tra phòng máy

               Sắp xếp các phòng chức năng

- Văn thư; Nắm số lượng học sinh để BGH duyệt kế hoạch

- Y tế; Lên dự trù mua thuốc đầu năm

              

Các tin khác