Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:20 19/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 34 năm 2013, từ 19/08/2013 đến 25/08/2013 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Thư viện;Phục vụ bạn đọc

               Chuẩn bị Hội nghị phụ huynh đầu năm

- Kế toán; Chuyển tiền sinh hoạt trong tháng

               Tập huấn kế toán

- Thiết bỊ;Kiểm tra phòng máy

               Sắp xếp các phòng chức năng

- Văn thư; Nắm số lượng học sinh để BGH duyệt kế hoạch

- Y tế; Lên dự trù mua thuốc đầu năm

              

Các tin khác