Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 13:15 26/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 46 năm 2013, từ 11/11/2013 đến 17/11/2013 )
KẾ HOACH TỔ VĂN PHÒNG

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Nhắc học sinh nộp các khoản.

- Kiểm tra phòng máy

- Đóng mã số sỏ điểm và học bạ lớp 6

- Đi tập huấn công tác y tế, lập danh sách HS nộp BH đợt 3

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác