Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 13:15 26/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 46 năm 2013, từ 11/11/2013 đến 17/11/2013 )
KẾ HOACH TỔ VĂN PHÒNG

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Nhắc học sinh nộp các khoản.

- Kiểm tra phòng máy

- Đóng mã số sỏ điểm và học bạ lớp 6

- Đi tập huấn công tác y tế, lập danh sách HS nộp BH đợt 3

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác