Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:47 24/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 51 năm 2013, từ 16/12/2013 đến 22/12/2013 )
KẾ HOẠCH TUẦN

* Thiết bị

- Tiến hành kiểm kê

- Đôn đốc giáo viên trả đồ dùng dạy học

* Thư viện

- Dò DS hộ nghèo và bãi ngang

* Đội

- Theo dõi nề nếp

- Làm vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ xã

- Thăm và tạng quà các gia đình chính sách

* Ytế

- Nhận hồ sơ thanh lý hợp đồng

- Lên kế hoạch lao động các lớp

* Kế toán

-

Các tin khác