Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:02 03/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2015, từ 02/11/2015 đến 08/11/2015 )
KÉ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 12

1. Văn thư:

- Tiếp tục làm hồ sơ phổ cập

2. Thư viện:

- Phục vụ bạn đọc.

- Làm và phân loại sách mới mua bổ sung.

- Tiếp tục thu các khoản.

3. Thiết bị:

- Kiểm tra việc sửa chữa và bảo trì máy vi tính của công ty tri thức trẻ.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Làm báo cáo tình hình đăng ký và sử dụng TBDH nộp cho BGH.

4. Kế toán

- Đối chiếu số liệu tháng 10, làm lương tháng 11.

- Xác nhận danh sách hộ nghèo, cận nghèo nộp Phòng tài chính.

- Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm cho giáo viên.

- Chuyển tiền mua sắm.

5. Y té;

- làm báo cáo công tác y tế tháng 10 nộp phòng giáo dục

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp học.

 

Các tin khác