Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 07:59 22/02/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 8 năm 2021, từ 22/02/2021 đến 28/02/2021 )

1. Kế toán:

- Làm quyết toán KPCĐ nộp LĐLĐ.

- Nộp hồ sơ nghỉ hưu cho GV

- Chuyển tiền điện thoại tháng 01.2021

- Rút KPTX kho bạc.

2. Thư viện;

Họp giao ban tổ văn phòng 

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật mượn trả trên cổng thông tin thư viện

- Vệ sinh phòng làm việc

- Thanh toán các chế độ cho giáo  viên

- Thông báo các em chưa nộp các khoản đầu năm

3. Thiết bị:

 Họp giao ban tổ văn phòng.

- Lên kế hoạch.

- Theo dõi mượn trả thiết bị.

- Tổng hợp đăng ký thiết bị của từng giáo viên, môn học trên cổng thông tin tháng 02/2021.

4. Văn thư:

ọp giao ban tổ văn phòng

- Cập nhật công văn đi đến

- nắm tình hình học sinh vắng

- Trả học bạ tiểu học cho học sinh khối 6 (22/2/20021)

5. Y tế:

Họp tổ văn phòng. Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Theo dõi tình hình sức khỏe.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Cân đo, tính chỉ số BMI học sinh học kỳ II.