Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 04:05 16/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 47 năm 2015, từ 16/11/2015 đến 22/11/2015 )
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 14

  THAM DỰ TỌA ĐÀM 20/11

1. Văn thư: 

- Tiếp tục làm hồ sơ phổ cập

- Họp và tham mưu cho UBND xã kế hoạch làm phổ cập chuẩn bị huyện và tỉnh kiểm tra.

- Làm, gửi giấy mời cho đại biểu tham dự tọa đàm 20/11.

2. Thư viện:

- Tiếp tục nhập phần mềm thư viện.

- Phân loại và làm mã gấy sách mới.

- Kết hợp với kế toán làm cân đối kinh phí chuẩn bị tọa đàm 20/11.

3. Thiết bị.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Tham mưu với BGH để mua nẹp đống tranh ảnh, bản đồ.

- Sắp xếp tranh ảnh phòng thiết bị.

- yêu cầu công ty Hàn Thuyên bổ sung những TBDH còn thiếu so với danh mục đặt mua.

4. Kế toán:

- Làm cân đối ngân sách

- Nộp hồ sơ nâng lương, thâm niên, nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Chuyển tiền mua sắm.

5. Y tế.

- làm kế hoạch tuyên truyền và phòng chóng bệnh HIV.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh.

Các tin khác