Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:40 22/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 8 năm 2016, từ 22/02/2016 đến 28/02/2016 )

1. Văn thư:

- Nắm số lượng báo cáo BGH.

- Làm báo cóa vè công tác quản lý văn bằng nộp phồng giáo dục.

2. Thiết bị

- Làm cáo  tình hình sử dụng TBDH của giáo viên tháng 2 nộp BGH.

- Kiểm tra lịch đăng ký dử dụng TBDH trên cổng thông tin của giáo viên để báo  cáo chuyên môn.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên theo lịch.

- Lắp máy chiếu phòng Lab.

3. Thư viện:

- Kết hợp với Y tế trả tiền bảo hiểm cho học sinh.

- Phục vụ bạn đọc.

- Thanh, quyết toán các khoản chi tteets Bính Thân của nhà trường.

4. Y tế:

- Trả tiền bảo hiểm cho học sinh và lập danh sách học sinh không nhận tiền bảo hiểm nộp về UBND xã Quảng Thành.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh toàn trường

-

Các tin khác