Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 26 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:40 22/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 8 năm 2016, từ 22/02/2016 đến 28/02/2016 )

1. Văn thư:

- Nắm số lượng báo cáo BGH.

- Làm báo cóa vè công tác quản lý văn bằng nộp phồng giáo dục.

2. Thiết bị

- Làm cáo  tình hình sử dụng TBDH của giáo viên tháng 2 nộp BGH.

- Kiểm tra lịch đăng ký dử dụng TBDH trên cổng thông tin của giáo viên để báo  cáo chuyên môn.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên theo lịch.

- Lắp máy chiếu phòng Lab.

3. Thư viện:

- Kết hợp với Y tế trả tiền bảo hiểm cho học sinh.

- Phục vụ bạn đọc.

- Thanh, quyết toán các khoản chi tteets Bính Thân của nhà trường.

4. Y tế:

- Trả tiền bảo hiểm cho học sinh và lập danh sách học sinh không nhận tiền bảo hiểm nộp về UBND xã Quảng Thành.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh toàn trường

-

Các tin khác