Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:49 26/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2016, từ 17/10/2016 đến 23/10/2016 )
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 9

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Làm hồ sơ phổ cập.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên, kiểm tra máy các phòng bộ môn chuẩn bị cho giáo viên dạy thao giảng.

- Kết hợp giao viên tổ Văn- Sử - Địa sắp xếp tranh ảnh, TBDH tại phòng thiết bị.

- cập nhật phần mềm thư viện, sắp xếp làm vệ sinh phòng thư viện.

- Tổng hợp các khoản thu.

- Làm hồ sơ cấp bù kinh phí  năm 2016.

- Báo các các các khoản thu chi của Công Đoàn.

- Phân công theo dõi lao động.

- Lập hồ sơ khám sức khỏe cho học sinh đầu cấp.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp.

Các tin khác