Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:13 22/06/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 26 năm 2020, từ 22/06/2020 đến 28/06/2020 )

1.      Kế toán:

- Nộp hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo cho PGD

- Làm việc với đoàn thanh tra huyện

- Chuyển tiền điện thoại

2.      Thư viện:

- Chuẩn bị giấy thi và đề thi HKII

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo học sinh chưa nộp các khoản đầu năm

3.      Thiết bị:

- Cập nhật đăng ký thiết bị trên cổng

- Sắp xếp thiết bị

- Vệ sinh thiết bị

4.      Y tế:

-  Phân công và theo dõi lao động      

-  Nộp báo cáo công tác y tế trường học

- Phát khẩu trang    

5.      Văn thư:

- Cập nhật  công văn đi đến

- Nộp đăng ký nguyện vong vào lớp 10 lần 2

- Phục vụ thi HKII

Các tin khác