Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:15 06/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2018, từ 05/11/2018 đến 11/11/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 12- TỔ VĂN PHÒNG

I. Kế hoạch chung:

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý BGH.

- Tham gia ngoại khóa  HIV.

- Các  bộ phân chủ động rà soát hồ sơ- cập nhật kế hoạch kịp thời.

II. Kế hoạch các bộ phận:

1. Văn Thư;

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập nộp PGD (5/11).

- Cập nhật công văn đi - đến.

2. Thiết bị:

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên- Cập nhật TBDH mới bổ sung.

- Kiểm tra và làm vệ sinh các phòng bộ môn.

3.Thư viện;

- Rà soát các kế hoạch giới thiệu sách theo chủ đề,- Phục vụ bạn đọc.

- Tiếp tục dán mã gáy sách- cập nhật dữ liệu lên cổng thông tin.

4. Kế toán;

- Rút dự toán ngân sách chi thường xuyên ở kho bạc

- Chuyển tiền điện nước- điện thoại.

5. Y tế:

- Phân công quản lý lao động- Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp.

- Kiểm tra công tác Y tế vệ sinh trường học (8/11)

Các tin khác