Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 29 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 21:52 27/08/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2017, từ 21/08/2017 đến 27/08/2017 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 1

(Từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 27/8/2017)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Các bộ phận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách đầu năm

- Phát sổ điểm danh phụ về cho các lớp.

- cập nhật cổng thông tin

- Tiến hành cho giáo viên mượn sách, thiết bị dạy học đầu năm.

- Lên kế hoạch phân công và quản lý lao động.

- Làm vệ sinh các phòng phụ trách.

Các tin khác