Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 21:52 27/08/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2017, từ 21/08/2017 đến 27/08/2017 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 1

(Từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 27/8/2017)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Các bộ phận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách đầu năm

- Phát sổ điểm danh phụ về cho các lớp.

- cập nhật cổng thông tin

- Tiến hành cho giáo viên mượn sách, thiết bị dạy học đầu năm.

- Lên kế hoạch phân công và quản lý lao động.

- Làm vệ sinh các phòng phụ trách.

Các tin khác