Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 18 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:03 26/10/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2015, từ 26/10/2015 đến 01/11/2015 )

1. Văn Thư:

- Trả hồ sơ học bạ cho học sinh khối 6.

- Tiếp tục làm hồ sơ phổ cập.

2. Thư viện:

- Tiếp tục nhập phần mềm quản lý thư viện.

- Phục vụ bạn đọc

3. Thiết bị.

- Tiếp tục lập lý lịch máy tính phòng tin và các phòng chức năng.

- Lập biên bản bàn giao máy vi tính và các thiết bị khác cho các tổ chuyên môn quản lý.

- Lập danh mục mua bổ sung TBDH3.

4. Kế toán.

- Làm cân đối kinh phí quý 3 nộp phòng tài chính.

- Bổ sung hồ sơ quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho giáo viên.

- Chuyển tiền sửa máy, thai sản cô nhân, hoàn tạm ứng kho bạc.

5. Y tế:

 

Các tin khác