Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 11:34 19/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 31
( Tuần 12 năm 2019, từ 18/03/2019 đến 24/03/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 12

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý với BGh đầu tuần.

- Họp BTC hoạt động 26/3.( theo quyết định của Hiệu trưởng)

- Đưa học sinh tham quan dã ngoại tại Quảng TRị theo quyết định.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Kiểm tra chéo hồ sơ học bạ khối 9

- Cập nhật phần mềm thư viện.

- Hoàn tạm ứng kho bạc

- Lamfm báo cáo nộp PGD.

- Phân công quản lý lao dộng

- Chuẩn bị cơ số thuốc để tổ chức hoạt dộng 26/3

Các tin khác