Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 17 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:28 02/02/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 45
( Tuần 6 năm 2015, từ 02/02/2015 đến 08/02/2015 )

- Chào cờ đầu tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Phát các chế độ cho giáo viên

- Kiểm tra vệ sinh toàn trường

- Làm hồ sơ chuyển lương tháng  tháng 02

- Các thành viên trong tổ trực chính

- Vệ sinh phòng làm việc

- Các bộ phận có liên quan chuẩn bị hồ sơ để thanh tra trường kiểm tra

- Y tế lên kế hoạch khám sức khỏe đầu năm 

Các tin khác