Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 21 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:28 02/02/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 45
( Tuần 6 năm 2015, từ 02/02/2015 đến 08/02/2015 )

- Chào cờ đầu tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Phát các chế độ cho giáo viên

- Kiểm tra vệ sinh toàn trường

- Làm hồ sơ chuyển lương tháng  tháng 02

- Các thành viên trong tổ trực chính

- Vệ sinh phòng làm việc

- Các bộ phận có liên quan chuẩn bị hồ sơ để thanh tra trường kiểm tra

- Y tế lên kế hoạch khám sức khỏe đầu năm 

Các tin khác