Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 19 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:00 27/02/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 6 năm 2018, từ 05/02/2018 đến 11/02/2018 )

KẾ HOẠCH  TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 6- HỌC KỲ II.

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH.

- Các bộ phận chủ động làm vệ sinh và kiểm tra các phòng  phụ trách.

- Phát quà tết cho CBGV- NV .

- Chuẩn bị máy để tổ Lý - Công nghệ tổ chức ngoại khóa.

- Phân công và quản lý lao động.

- Rà soát hồ sơ các bộ phận.

- Trực tết theo phân công BGH.

Các tin khác