Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:00 27/02/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 6 năm 2018, từ 05/02/2018 đến 11/02/2018 )

KẾ HOẠCH  TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 6- HỌC KỲ II.

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH.

- Các bộ phận chủ động làm vệ sinh và kiểm tra các phòng  phụ trách.

- Phát quà tết cho CBGV- NV .

- Chuẩn bị máy để tổ Lý - Công nghệ tổ chức ngoại khóa.

- Phân công và quản lý lao động.

- Rà soát hồ sơ các bộ phận.

- Trực tết theo phân công BGH.

Các tin khác