Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 03 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 13:55 24/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 51 năm 2018, từ 17/12/2018 đến 23/12/2018 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 18

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH.

- Chuẩn bị văn phòng phẩm tổ chức thi HK1.

- Làm phách thi HK1

- Nhận đề thi HK1 tại PGD (18/12)

- Cập nhật công văn đi đến

- Dán danh sách phòng thi

- Sắp xếp bàn chế 6 phòng thi

- Phân công quản lý lao động.

- Cân dối ngân sachcuoois năm

Các tin khác