Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 13:55 24/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 51 năm 2018, từ 17/12/2018 đến 23/12/2018 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 18

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH.

- Chuẩn bị văn phòng phẩm tổ chức thi HK1.

- Làm phách thi HK1

- Nhận đề thi HK1 tại PGD (18/12)

- Cập nhật công văn đi đến

- Dán danh sách phòng thi

- Sắp xếp bàn chế 6 phòng thi

- Phân công quản lý lao động.

- Cân dối ngân sachcuoois năm

Các tin khác