Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 05:38 27/04/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 14 năm 2020, từ 30/03/2020 đến 05/04/2020 )

Trực phòng chống dịch theo phân công

Kế toán làm đối chiếu KPKB quý 1, đối chiếu TG tháng 03.2020

Các tin khác