Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 04:16 14/12/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 51 năm 2015, từ 14/12/2015 đến 20/12/2015 )

- Chuẩn bị giấy thi, văn phòng phẩm thi học kỳ 1

- Các bộ phận tiến hành kiểm kê.

- Phục vụ thi học kỳ 1.

- Năm tình hình các khoản thu.

- Chuẩn bị các mẫu báo cáo thi học kỳ 1.

 

Các tin khác