Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 11:02 27/11/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2017, từ 27/11/2017 đến 03/12/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH

1. Thiết bị:

- Kiểm tra máy các phòng bộ môn

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Chuẩn bị máy chiếu để tổ chức ngoại khóa 30/11.

- Nhận gấy phép dạy thêm, học thêm tại PGD 28/11.

2. Thư viện:

- Dán mã gáy sách, phục vụ bạn đọc.

- Lập danh sách những học sinh nộp tiền đợt 1.

- Thông báo những học sinh chưa nộp các khoản để tiếp tục thu .

- Lập danh mục mua bổ sung sách tham khảo

3. Y tế.

- PHân công, quản lý lao động.

- Trả bảo hiểm Y tế cho học sinh,

- Lập kế hoạch và chuẩn bị nội dung câu hỏi tổ chức ngoại khóa (30/11)

Các tin khác