Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 20 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 11:02 27/11/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2017, từ 27/11/2017 đến 03/12/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH

1. Thiết bị:

- Kiểm tra máy các phòng bộ môn

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Chuẩn bị máy chiếu để tổ chức ngoại khóa 30/11.

- Nhận gấy phép dạy thêm, học thêm tại PGD 28/11.

2. Thư viện:

- Dán mã gáy sách, phục vụ bạn đọc.

- Lập danh sách những học sinh nộp tiền đợt 1.

- Thông báo những học sinh chưa nộp các khoản để tiếp tục thu .

- Lập danh mục mua bổ sung sách tham khảo

3. Y tế.

- PHân công, quản lý lao động.

- Trả bảo hiểm Y tế cho học sinh,

- Lập kế hoạch và chuẩn bị nội dung câu hỏi tổ chức ngoại khóa (30/11)

Các tin khác